Advertisement

РЕДАКЦІЯ

Головний редактор Роман КУДЛИК

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Світлана АНТОНИШИН, Степан БАБІЙ, Ніна БІЧУЯ, Андрій БОКОТЕЙ, Володимир; ВОЗНЮК, Василь ГЕЙ, Богдан ГОРИНЬ, Роман ДІДУЛА, заступник головного редак-тора, Роман ІВАНИЧУК, Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ярослав КАМІНЕЦЬКИЙ, Дмитро КЕШЕЛЯ, Юрій КОВАЛЬ, відповідальний секретар, Михайло КОСІВ, Роман ЛУБКІВСЬКИЙ, Олесь ЛУПІЙ, Віктор НЕБОРАК, Ігор ПАВЛЮК, Микола ПЕТРЕНКО Степан ПУШИК, Левко РІЗНИК, Віктор РОМАНЮК, Василь РЯБИЙ, Тарас САЛИГА, АндріР СОДОМОРА, Богдан СТЕЛЬМАХ, Михайло ШАЛАТА, Володимир ЯВОРІВСЬКИИ.


Верстка Наталі ЛОПУШАНСЬКОЇ